İNFO :05323600010   
DUYURU
Artık PayCell seçeneği ile Kredi Kartı yada Cep Telefonu ile ödeme yapabilirsiniz.

Merve Ozbey - Kul

Merve Ozbey - Kul

Merve Ozbey - Kul

2TL
Adet :
Merve Ozbey - Kul MD Altyapı
Bonusmuzik.Net Aranje Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır
23/06/2019 Tarihinde Eklendi
Ses Kalitesi 128 kbps Joint Stereo
Sitemizde Mp3 yada Albüm satışı yapılmamaktadır.
Listedeki şarkılar Md Altyapı ( Karaoke ) formatındadır.
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'bonusmuz_bonus.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '12407' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '12407' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 4

[TEP STOP]